1. ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Actele necesare înscrierii:
- Copiile cărților de identitate ale părinților

- copia certificatului de naștere al copilului

- adeverință de la medicul de familie cu mențiunea "apt pentru școală"

- adeverință de la medicul de familie cu vaccinurile (fișa de vaccinări)

- semnarea unui formular GDPR.

.

Prevederi noi conform ordinului MEC nr. 4244/12.05.2020

a. Copiii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie anul curent și care NU au frecventat grădinița sau care au venit din străinătate trebuie să treacă prin evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică, în centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE).

b. Pentru ceilalți copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie care au mers la grădiniță, înscrierea în clasa pregătitoare se face în baza unei recomandări eliberate de grădiniță, renunțându-se la evaluarea psihosomatică. Părintele poate cere grădiniței să-i transmită recomandarea “și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.”

c. Părinții divorțați vor transmite/depune o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului.